Spirometria

Spirometria jest badaniem, podczas którego mierzy się objętości
i pojemności płuc oraz prędkość przepływu powietrza znajdującego się
w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.
Badanie spirometryczne daje informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego, pozwala na rozpoznawanie obturacji (zwężenia) dróg oddechowych i sugeruje istnienie zmian restrykcyjnych w płucach.
Jest to badanie niezbędne do rozpoznania i kontroli efektów leczenia astmy
i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Główne wskazania do wykonania spirometrii:
  • objawy ze strony układu oddechowego: duszność, kaszel, świszczący oddech, sinica

  • deformacje klatki piersiowej

  • nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych sugerujące choroby układu oddechowego: nieprawidłowe badania gazometryczne, podwyższony poziom hemoglobiny w badaniu morfologii krwi.

  • zmiany chorobowe na zdjęciu klatki piersiowej

  • przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, szczególnie w obrębie klatki piersiowej

  • ocena wpływu chorób pozapłucnych na czynność układu oddechowego (np. chorób reumatycznych)

  • badania profilaktyczne u osób z czynnikami ryzyka (palących tytoń, narażonych w miejscu pracy na czynniki toksyczne)

  • monitorowanie efektów leczenia (np. w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc)

  • monitorowanie postępu chorób obturacyjnych układu oddechowego

Technika wykonywania spirometrii

Wykonanie spirometrii wymaga ścisłej współpracy pomiędzy pacjentem a personelem medycznym.

Podczas badania należy oddychać przez ustnik aparatu spirometrycznego w sposób zalecony przez osobę przeprowadzającą badanie.

Badanie składa się z dwóch etapów, każdy etap należy wykonać co najmniej trzykrotnie celem uzyskania wiarygodnego wyniku.

Dane wymagane do badania: dokładny wzrost, wiek, waga.